Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 015/370-789 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu onlineshop@kingtire.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu firme.

 

Podaci o firmi KING TIRE DOO,

Obilazni put bb

15353 Šabac-Majur

Tel 015/370-789

Fax 015/335-029

Broj računa 265-6210310005174-08

Matični broj 17611135

PIB RS103527563

Šifra delatnosti 4532

e-mail onlineshop@kingtire.rs